FÖRETAGETDet finns 4 produkter.

FÖRETAGET
Dental Doctors Supply & CDT AB är moderbolaget till Dentaldoktorn och Skandinaviska Sömnlaboratoriet.
Bolaget grundades 2008 och är ett familjeägt bolag inom Dental och Sömnmedicin området. I bolaget arbetar såväl odontologisk utbildad som administrativ personal. Bolaget bedriver även kursverksamhet både inom landet och utanför landets gränser. De företag som vi representerar har sin tillverkning i Kina och i USA.