RHINOMETER/PHARYNGOMETERDet finns 1 produkt.

RHINOMETER/PHARYNGOMETER
Instrument för att examinera dels näsans, dels luftstrupens förmåga att få luft att passera utan hinder.