"Dentaldoktorn" är en bifirma till Dental Doctors Supply & CDT AB. (DDS&CDT)

"Dentaldoktorn" har specialiserat sig på produkter inom sömnmedicin. Exempel är Sleep Screening, CPAP-apparater, olika typer av FDA godkända "orala sömnapparater" samt mätinstrument för att bestämma startposition av underkäken läge vid framställning av orala skenor.

Dentaldoktorn bedriver Certifierings och Diplom-kurser, såväl inom landets gränser som utomlands.

Dentaldoktorn har samarbete med SGS (Sleep Group Solution) i USA som utbildar tandläkare och dess team runt om i Amerika och i Norden, regelbundet. Efter kursen blir man som tandläkare registrerad som Certifierad och/eller Diplomerad sömnapnétandläkare. 

Dentaldoktorn arbetar också tillsammans med Skandinaviska Sömnlaboratoriet, ett tandtekniskt laboratorium, som också är en bifirma till DDS&CDT, dit tandläkare skickar sina avtryck och index till, för att få sina individuellt anpassade sömanapné skenor tillverkade.

"Dentaldoktorn" arbetar endast med produkter och utbildningar;

"I system, för att säkerställa kvalitén"

 

Du kan kontakta oss på +46 (0) 8 766 10 60 eller på info@dentaldoktorn.se