APNÈ: Andningsuppehåll 10 sek. eller längre. Två typer: Central och Obstruktiv.

SÖMNAPNÈ: 5 apnér eller fler/timme sömn eller 30 apnéer eller fler under en normal nattsömn.

SÖMNAPNÈSYNDROM: Sömnapné + egna besvär, vanligtvis trötthet.

HYPOPNÈ: Underventilation = mindre luftväxling i lungorna än normalt. Reduktion av andningen under minst 10 sek. med återföljandes syresmättnadssänkning eller microuppvakning (Aurosal).

ODI: Oxygen Desatruration Index = antal syresmättnadssänkningar, om 4% eller mer/timme sömn.

OSAS: Obstruktiv Sömn Apné Syndrom, p.g.a.luftvägshinder.

AI: Apné Index. Genomsnittlig antal index/timme sömn.

AHI: Apné - Hypopné index.

OBS! Viktigt är att Specialutbildad tandläkare alltid behandlar och anpassar skentyp efter patientens behov. Större risk för bettförändringar kan uppkomma vid têt-a-têt och underbett.