Sömnapné är ett tillfälligt stopp i andningen under sömnen, ofta leder till trötthet under dagen. Det grekiska ordet "apnea" betyder ordagrant "utan andetag."

Det finns tre typer av sömnapné: obstruktiv, centrala, och blandade, av de tre, är obstruktiv den vanligaste.

Obstruktiv sömnapné (OSA) orsakas av en blockering av luftvägarna, oftast när den mjuka vävnaden i bakre delen av halsen kollapsar och stänger under sömnen. Med varje apnéhändelse väcker hjärnan kort personer med sömnapné för att de vill fortsätta andas, men det innebär att sömnen blir mycket fragmenterad och av dålig kvalitet. Obehandlad sömnapné kan orsaka högt blodtryck och andra hjärt-kärlsjukdomar, minnesproblem, viktökning, impotens, och huvudvärk.

Dessutom kan obehandlad sömnapné leda nedsatt arbetsförmåga till att man råkar ut för trafikolyckor. Lyckligtvis kan sömnapné diagnostiseras och behandlas. DENTALDOKTORN tillhandahåller designade och bekväma sömnapparater (Snark/ sömnapnéskenor) som patienter bär under natten för att hjälpa dem andas in och ut mer luft per andetag, vilket i sin tur minskar ett patienterna snarkar och får andningsuppehåll. (sömnapné).

Vad är TMJ (käkledssmärta) smärta?

Det är ganska vanligt bland människor som har sömnapné att de också har TMJ obehag. Båda grupperna tenderar att ha mindre, käkar och de båda grupperna verkar gnissla och pressa tänder.

TMJ (käkleden) består av tinningbenet, underkäken och disken. Underkäken eller mandibeln, ansluter till skallen via tinningbenet på käkleden. Disken kan förskjutas eller glida ur plats. När disken är förskjuten kan artritförändringar öka, muskler kan spännas åt och bettet kan låsas.

TMJ smärta och dysfunktion är ofta förknippade med nacke och skuldra, klickljud och även låsning av käkled kan förekomma. Oral-dagtids apparater (skenor) kan flytta käken för att minska klickljud och dekomprimera smärtsamma nerver. De kan också användas som stabiliseringsapparat som kognitiv beteendeterapi. Skenorna kan vara utformade på ett sådant sätt för att minska trycket på de bakre tänderna för att minimera möjligheten för smärtsamma muskler är att strama åt.