Högsta förvaltningsdomstolen har i sin dom(målar: 4277-14) beslutat att MOMS skall utgå vid försäljning av orala sömnapné-skenor, då skenan syftar till att motverka snarkning och obstruktiv sömnapné.

Högsta förvaltningsdomstolen, i likhet med Skatterättsnämnden anser, att apnéskenan inte kan anses utgöra en sådan dentaltekniks produkt som är avsedd för att åtgärda skador eller andra problem med tänderna, och kan därför inte omfattas av undantaget från skatteplikt.