Allmänna villkor vid, Reklamation-returer, Leveranser, Betalning, Försenad betalning, Reklamationer, Byten, Avfallshantering och Egendomsförbehåll.

Reklamation -Retur; Kontakat vår kundtjänst, eftersom det uppstår onödiga kostnader för dig vid reklammationer/returer utan vårt godkännande. Vid returer skall alltid följesedel(alt. kopia på faktura) inklusive brev med returorsak bifogas. Om dessa underlag saknas måste vi fakturera dig de kostnader som uppstår. OBS! Der är inte alltid nödvändigt att skicka tillbaka kompletta produkter, enskilda delar kan ibland bytas ut separat.
Leveranser; Vid beställningsvärde över 2500 Kr och en vikt undanstigande 0,5 kg och/eller skrymmande, är inrikesfrakten inkluderad. Vid beställningar under 500 Kr tillkommer en serviceavgift på 46 kr. Dessa villkor är standardvillkor, om kunden kräver ett annat fraktsätt, ex. DHL, Taxi etc. får kunden stå för denna extarordinära kostnad.
Betalningsvillkor; Fakturan utfärdas för leveransdagen eller den dag då varan ställs till förfogande. Betalningsfrist är 20 dagar.
Försenad Betalning; Vid betalning efter förfallodagen plus 10 dagar, debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen. Vi förbehåller oss rätten att justera din beställning om villkoren för rabatt- eller premie-erbjudande ej har följts.
Reklamationer; Reklamationer skall meddelas skriftligt inom 10 dagar efter leverans. Vid berättigande reklamationer har Dentaldoktorn, rätt att reparear bristerna eller att byta ut och leverera felfri vara. Vi tar inget ansvar för frostskador.
Byten; För varor som återsänts för byte, skall alltid retursedel alt. (fakturakopia + skriftlig information) innehållande orsaken till returen. Dock gäller att förpackningarna är obrutna. Apparater byts endast efter uttrycklig, skriftlig överenskommelse. Bearbetningsavgiften är 10% av köpesumman ( exklusive moms), dock minst 500 kr. Apparater som tagits i bruk, eller vars förpackning skadats kan inte bytas ut. Returkostnader betalas alltid av kunden. Specialbeställningar kan inte bytas ut, ej heller krediteras. (ex. specialanpassade produkter exklusivt framtagna för användning av patient)
Avfallshantering vid uttjänt utrustning; Apparater som är märkta med en överstruken soptunna får inte avfallshanteras via hushållsavfallet. Om en apparat som är köpt av Dentaldoktorn, skall avfallshanteras, kan kunden ta kontakt med vår kundtjänst, på tel 08/7661060. Kunden betalar poprtokostnaderna för returen, och ytterligare kostnader för avfallshanteringen uppkommer ej.
Egendomsförbehåll; Den levererade varan förblir Dentaldoktorns tills den är fullt betald. Kunden har rätt att sälja varan vidare eller på annat sätt förfoga över varan, så länge detta sker inom ramen för de normala affärsrelationerna och så länge kunden inte är försenad med sina betalningar gentemot Dentaladoktorn. Det är förbjudet att pantsätta varor med medegendomsföörbehåll eller överlämna dem som säkerhet till tredje part. Vid pantsättning skall kunden uttryckligen hänvisa till medegendomsförbehåll och ofördröjligen meddela Dentaldoktorn.