DENTALDOKTORN och SKANDINAVISKA SÖMNLABORATORIET är bifirmor till DENTAL DOCTORS SUPPLY & CDT AB

Företaget är ett familjeföretag som besitter kunskap inom sömnmedicinområdet. Vi har Leg. tandläkare, Exam. tandtekniker samt administrativ personal arbetande i bolaget, med mångårig erfarenhet inom sömnmedicin och dental området. Vi tillhandahåller både CPAP -utrustningar samt Orala snark och/eller sömnapné skenor.

Vi arrangerar också Sömn-kurser för Tandvårds-team och för andra intresserade yrkesgrupper inom sömn-området, såväl inom landet som i andra delar av världen. Vi samarbetar med "Sleep Group Solutions" en av USA´s största utbildningsinstutitioner inom sömn-medicin. 

Skandinaviska Sömnlaboratoriet är ett servicebolag dit Certifierade/Diplomerade tandläkare vänder sig för att få sömn-apné skenor tillverkade.

Samtliga produkter som saluförs är FDA och/ eller CE godkända. Företaget är registrerat hos Läkemedelsverket och uppfyller de krav på tillverkning av orala medicintekniska produkter som de ställer.

Du kan kontakta oss på +46 (0)8 766 10 60 eller info@dentaldoktorn.se