Dental Doctors Supply & CDT AB är moderbolaget till Dentaldoktorn och Skandinaviska Sömnlaboratoriet. 

Bolaget grundades 2008 och är ett familjeägt bolag inom Dental och Sömnmedicin området.

I bolaget arbetar såväl odontologisk utbildad som administrativ personal. Bolaget bedriver även kursverksamhet både inom landet och utanför landets gränser.

De företag som vi representerar har sin tillverkning i Kina och i USA.